Влог и Блог

от Мирослав Илиев

Видео клипове и духовни коментари

 
източник
Този блог е гледан 81 пъти  

М. Илиев духовност

Познаваем ли е Творецът на вселената? Как можем реално да общуваме с Бог?

Да Бог, който е Творецът и Дизайнерът на вселената е познаваем за нас хората!

Разбира се Той е много повече от нас и ние бихме се заблуждавали, ако си мислим че можем 100% да опознаем Бога.
Но в същото време за нашите разбирания и сравнено със степента, която опознаваме хората около нас, Той е напълно познаваем.
С други думи, също толкова добре бихме могли да опознаем Твореца, колкото успяваме да опознаем и творението :)

Добре, но как на практика може да стане това, нали никой никога не е видял Бога?
Всъщност, това е било така преди първото пришествие.
Тогава хората са видели Бог във човешко тяло.
Да, защото Духа във Христос е Божият Дух, Той не е обикновен човек, както аз и ти сме.

От тогава насетне Бог продължава да живее в човешко тяло, защото Той е първият възкресен човек.
Да тялото е променено, то е вечно, но също така Той е обещал същите тела, на хората, които ще бъдат възкресени.

Така, че ние можем реално да общуваме с Него, подобно на общуването, което са имали учениците Му.
Можем да се молим, да Му говорим, да Го питаме за неща, които не разбираме.
Съществена част от опознаването на Бога е да изучаваме учението Му.
В Библията доста добре е описано какво Христос учи и какво прави.

Бъди сигурен, че когато започнеш искрено да Го търсиш, да се молиш и да искаш от Него помощ и мъдрост, то ще получиш таква.
Той е Спасител и знае как да спасява.
Той е Божията премъдрост и знае как да дава разбиране и мъдрост на хората.

Свързани видеа

духовност

Какво казва Библията за природните бедствия, които ни постигат?

духовност

Размисли относно теорията за плоската земя и християнството :)

духовност

Алкохолизъм! Как да се пребориш с духа на алкохола?


Още видео клипове от М. Илиев

въпроси за Бог

Как да разбера дали Бог съществува? Как да съм сигурен?

въпроси за живота

Обезлюдяването на България. Защо Бог допуска това да се случва?

Още видео клипове от влог

въпроси за Бог

Как да си направя сам тениска с щампа от текстилно фолио, в къщи